Omplint aquest formulari us inscriureu al projecte 22@Staying in company i tindreu accés a tots els programes de pràctiques en empreses que 22@Barcelona està impulsant per afavorir la captació, retenció i desenvolupament de talent en el districte.
Dades de l'empresa o institució
(*) Nom:
Adreça:
Població:
C.P.:
Web:
(*) Correu electrònic:
(*) Telèfon:
(*) Persona de contacte:
(*) Clúster:
* Marqueu la casella corresponent
Especificar altres
Sectors d'activitat:
Productes i serveis oferts:
Nom del Director General:
Nombre d'empleats total
de l'empresa:
Número de empleados
involucrados en R+D+i:
Pressupost anual de R+D+i:
Programes d'interès
(*) Seleccioneu els programes en els quals esteu més interessats
Dades d'usuari
(*) Nom d'usuari
(*) Contrasenya desitjada
(mínim 6 caràcters alfanumèrics)
(*) Repetir contrasenya
(*) Camps obligatoris