FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE RECICLATGE D'ORDINADORS
Nom de l'entitat* :
Forma jurídica:
Persona de contacte* :
Telèfon de contacte* :
E-mail de contacte* :
Missió* :
Adreça complerta del local de l'entitat* :
Codi postal* :
Coordinadora d'entitats
de contacte* :
Barri:
Nombre de socis:
Col·lectiu de persones que ateneu:
Quantes persones ateneu a l'any?:
Disposeu d'ordinadors? Quants?* :
Utilitzen sistemes de programació específics? Quins?* :
Nombre d'ordinadors sol·licitats:
El local de l'entitat, disposa de connexió a Internet?* :
Projecte concret al que destinareu els ordinadors* :
Altres observacions:
*Camps obligatoris