Expedient: 22@800.0811.004         Estat: Adjudicat
Objecte: Execuciˇ de les obres definides al Projecte Constructiu de la xarxa d'Infraestructura de telecomunicaciˇ, Fase III dins del Districte 22@ Barcelona
Tipus: Obres Termini d'execució 12 mesos Pressupost de la licitació (IVA exclòs):
148.582,27 eur

Import adjudicació (IVA exclòs):
Procediment: Obert Tràmit: Ordinari Lloc: Barcelona  
Data adjudicació: 6/06/2011 Adjudicatari: FIBRAS Y SISTEMAS,SL (FOC)
   
Descarregar documentació:

Aquest procediment ja ha estat resolt. Moltes gràcies pel seu interés.

* Les despeses de publicitat del concurs seran a càrrec de l'adjudicatari

Per a més informació contacteu amb la seu de la societat municipal 22@Barcelona: Àvila 138, 3a planta, 08018 Barcelona. Tel: 93 507 35 00. Fax: 93 507 35 01. E-mail: contractaciopublica.22@bcn.cat