Expedient: 22@700.0811.016         Estat: Adjudicat
Objecte: Execució de les obres provisionals per a la urbanització, clavegueram i enllumenat del tram del carrer Bolívia entre el carrer Espronceda i el passatge Emília Corantí (Can Ricart).
Tipus: Obres Termini d'execució 1,5 mesos Pressupost de la licitació (IVA exclòs):
76.531,58 eur

Import adjudicació (IVA exclòs):
61133,43
Procediment: Obert Tràmit: Ordinari Lloc: Barcelona  
Data adjudicació: 10/04/2012 Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SA
   
Descarregar documentació:
Observacions:

Us preguem us adreceu a: sgasch.bimsa@bcn.cat per tal d'obtenir el pressupost preus zero en format TCQ. La composició de la Mesa de Contractació consta a l'apartat Documentació


Aquest procediment ja ha estat resolt. Moltes gràcies pel seu interés.

* Les despeses de publicitat del concurs seran a càrrec de l'adjudicatari

Per a més informació contacteu amb la seu de la societat municipal 22@Barcelona: Àvila 138, 3a planta, 08018 Barcelona. Tel: 93 507 35 00. Fax: 93 507 35 01. E-mail: contractaciopublica.22@bcn.cat