Expedient: 22@070.0811.001         Estat: Adjudicat
Objecte: Prestació del servei per a l'assistència tècnica a la propietat en la gestió del desenvolupament de la urbanització de l'ambit Sant Andreu-Sagrera
Tipus: Serveis Termini d'execució: 12 mesos Pressupost de la licitació (IVA exclòs):
97.457,63

Import adjudicació (IVA exclòs):
Procediment: Obert Tràmit: Ordinari Lloc: Barcelona  
Data adjudicació: 11/04/2011 Adjudicatari: ACTIVIDADES TÉCNICAS HEXAEDRO (ATHEX)
   
Descarregar documentació:

Aquest procediment ja ha estat resolt. Moltes gràcies pel seu interès.

Per a més informació contacteu amb la seu de la societat municipal 22@Barcelona: Avila 138, 3a planta, 08018 Barcelona. Tel: 93 507 35 00. Fax: 93 507 35 01. E-mail: contractaciopublica.22@bcn.cat