Expedient: 10SER091501@         Estat: Adjudicat
Objecte: Prestació del Servei per a la redacció del Projecte Constructiu per a l'adequació de les rasants dels carrers Marina i Ali Bei
Tipus: Serveis Termini d'execució: 8 mesos Pressupost de la licitació (IVA exclòs):
180.000 € (IVA exclòs)

Import adjudicació (IVA exclòs):
Procediment: Obert Tràmit: Ordinari Lloc: Barcelona  
Data adjudicació: 17/12/2010 Adjudicatari: UTE ESTEYCO - DM DEAU
   
Descarregar documentació:

Aquest procediment ja ha estat resolt. Moltes gràcies pel seu interès.

Per a més informació contacteu amb la seu de la societat municipal 22@Barcelona: Avila 138, 3a planta, 08018 Barcelona. Tel: 93 507 35 00. Fax: 93 507 35 01. E-mail: contractaciopublica.22@bcn.cat