Expedient: 10SER070601@         Estat: Adjudicat
Objecte: Prestació del servei per a l'Assistència Tècnica a la Propietat en el Desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures del Poblenou - Districte 22@Barcelona -
Tipus: Serveis Termini d'execució: 12 mesos Pressupost de la licitació (IVA exclòs):
399.600 EUR

Import adjudicació (IVA exclòs):
Procediment: Obert Tràmit: Ordinari Lloc: Districte 22@Barcelona  
Data adjudicació: 27/10/2010 Adjudicatari: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
   
Descarregar documentació:

Aquest procediment ja ha estat resolt. Moltes gràcies pel seu interès.

Per a més informació contacteu amb la seu de la societat municipal 22@Barcelona: Avila 138, 3a planta, 08018 Barcelona. Tel: 93 507 35 00. Fax: 93 507 35 01. E-mail: contractaciopublica.22@bcn.cat