Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa
Inici arrow Sala de Premsa-Notícies arrow 22@Barcelona: 10 anys de creixement econòmic
22@Barcelona: 10 anys de creixement econòmic
Versio per a Imprimir Enviar a un amic
El model 22@Barcelona, que ja s’exporta a altres zones de la ciutat i és referència en la transformació urbanística, econòmica i social de ciutats com Rio de Janeiro, Boston, Istambul o Ciutat del Cap, és el d’una ciutat compacta i diversa que, davant d’un model d’especialització del territori per usos, aposta per la mixtura que afavoreix la cohesió social i propicia un desenvolupament urbà i econòmic més equilibrat i sostenible.

• Més de 7.000 empreses, comerços i establiments estan ubicats al 22@


• La meitat d’aquestes empreses s’hi han instal•lat a partir de l’any 2000

• La població resident al 22@ també s’incrementa un 23% respecte l’any 2000 i creix 15 punts per sobre del conjunt de la ciutat

• S’estima que en una dècada el districte ha guanyat més de 56.000 treballadors

UN MODEL URBANÍSTIC DE REFERÈNCIA
Es tracta d’una renovació urbana i econòmica de les àrees industrials, progressiva en el temps i adaptada a les preexistències i a les noves necessitats. El projecte suposarà una superfície edificada de 4 milions de metres quadrats, dels quals 3,2 milions es destinaran a activitats productives i 800.000 a vivendes i serveis.

Fins a l’actualitat, s’ha iniciat la renovació d’aproximadament el 68% de les àrees industrials del Poblenou. Els 117 plans aprovats suposen casi 3.000.000 m² de sostre. Es concreten 136.837 m² de sòl d’equipaments, 119.720 m² de sòl per a espais lliures i prop de 3.000 habitatges amb algun règim de protecció pública. Entre aquests plans cal destacar el Pla de Protecció del Patrimoni Industrial que consolida la protecció de 114 elements i fora de l’àmbit del 22@Barcelona, el pla de protecció del Centre històric del Poblenou i el del Campus Interuniversitari del Besòs. També s’han executat 11 espais lliures, que suposen 26.500 m2 de nous espais públics més 7.000 m2 d’espai privat d’ús públic, destacant els Jardins de Can Framis, i el Saló Llull.

Pel que fa a l’habitatge protegit, es troben ja construïts 998 habitatges i en construcció 583 que suposen un total de 1.581. D’altra banda, s’han concedit llicències per un total de 1.374.546 m² de sostre, dels quals 936.625 m² ho són sobre rasant i 437.921 m² sota rasant. La distribució d’aquest sostre és d’un 71% per a usos d’activitats econòmiques, d’un 18 % per a habitatge i d’un 11% per a equipaments.

Respecte a les infraestructures, s’han urbanitzat 14.800 ml de carrers -d’un total de 37 Km.-, que suposen 19.649 m2 de carrer- amb un grau elevat de serveis, 46 noves galeries, clavegueres, recollida pneumàtica i selectiva d’escombreries, distribució d’aigua calenta i freda per a calefacció i refrigeració d’edificis, fibra fosca -47.000 ml-, etc. En els darrers mesos, s’ha finalitzat una nova central de recollida pneumàtica d’escombreries i està en construcció la central de reforç de distribució de fred i calor.


EL DOBLE D’EMPRESES RESPECTE L’ANY 2000
Respecte a l’activitat econòmica del 22@Barcelona, en l’actualitat compta amb 83.640 locals, segons dades del cadastre de la ciutat, un 42,5% més que l’any 2002, amb 58.690, molt per sobre de les xifres del conjunt de la ciutat. D’altra banda, el 42% de la superfície que ocupen els diferents locals es destina a activitats econòmiques o de serveis, per damunt del 33% del conjunt de la ciutat.

El darrer càlcul disponible recull que a la zona del 22@Barcelona s’ubiquen 7.064 empreses i uns 4.400 autònoms. Respecte al nombre d’empreses, suposa un 105,5% més que l’any 2000, en el qual es comptava amb 3.437 empreses. L’increment és molt superior al viscut a la província de Barcelona (57,3%) i al total de Catalunya (60%).

L’estimació és que des de l’any 2000 s’hi han ubicat unes 4.500 empreses noves, una mitjana de 545 noves empreses instal·lades per any, o el que és el mateix, 1,2 per dia, tot i que el període més prolífic va ser el comprès entre el 2003 i el 2006. De les 4.500, un 47,3% són de nova creació i la resta, trasllats.

Finalment, el 27% de les empreses del 22@Barcelona són intensives en coneixement i tres de cada deu empreses (31%) creades a partir de 2000 són d’activitat intensiva en coneixement o tecnologia. La xifra estimativa de persones que hi treballen és de 90.000 (sense comptabilitzar els autònoms), un 62,5% més que l’any 2000, el que suposa un increment de 56.200 treballadors. D’altra banda, el volum de negoci global, no només de les empreses d’activitat @, ascendeix a uns 8.900 milions d’euros anuals. Demogràficament, des de l’any 2001, la població resident al 22@Barcelona ha crescut un 22,8%, passant de 73.464 habitants a 90.214 (més 16.750 persones). Aquest increment està 15 punts per sobre de la mitjana de Barcelona, que se situa en un creixement entre 2001 i 2009 del 8%, de l’àmbit metropolità (13,7%) i de Catalunya (17,9%).
22@, CADA VEGADA MÉS CONEGUT PELS CIUTADANS
Segons recull l’enquesta Òmnibus municipal realitzada per l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de setembre, un 57,4% dels barcelonins enquestats (d’una mostra formada per 1.000 persones) han sentit parlar del projecte 22@Barcelona.

La notorietat d’aquest projecte és més alta entre els homes (67,4%), les persones d’entre 35 i 54 anys, així com entre els residents dels districtes de Sant Martí (70,2%), Gràcia (68,4%) i l’Eixample (67,1%). En contraposició, entre els entrevistats de menor nivell socioeconòmic i, en menor mesura, entre els menors de 25 anys i els majors de 64, augmenta el grau de desconeixement sobre el 22@Barcelona.


Valoració positiva
Set de cada deu entrevistats (un 70%) que han sentit a parlar del projecte 22@Barcelona el valoren bé o molt bé, enfront un 19,5% que no es posiciona. Així, les valoracions positives són majoritàries a tots els segments de població. Un 24,9% ho valoren positivament perquè és una millora de la zona, mentre que un 13,4% el consideren una millora per a Barcelona, especialment a nivell econòmic; un 12,9% creu que en ser un parc industrial estarà tot concentrat; un 12,7% ho considera una millora tecnològica i en investigació i un 10,2% consideren que dóna noves oportunitats a les empreses.

Quan es demana als que coneixen o han sentit a parlar del projecte 22@Barcelona en què hi consisteix, un 32,9% comenta que es tracta d’empreses de noves tecnologies en tant que una quarta part en destaca que és un centre d’activitat econòmica i oficines. Per la seva part, els entrevistats de Sant Martí són els que més destaquen les reformes al barri i que es troba al Poblenou.

Descarregueu-vos l' Informe dels 10 anys de 22@

Més informació: www.10x22barcelona.com


Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte