Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa

Concentració de talent
Clústers
Cultura innovadora
Centres tecnològics
Plataforma internacional
Espais de negocis
Espai per a professionals
Serveis a l'empresa
Estat actual


Inici arrow Serveis a l'empresa arrow Innovació i tecnologia arrow Barcelona Urban Lab arrow Pilots destacats
Innovació Econòmica
Pilots destacats
Versio per a Imprimir Enviar a un amic


Des de l’inici del projecte Urban Lab l'any 2008 s’han realitzat diferents iniciatives innovadors al districte del 22@Barcelona en diferents camps d’actuació. A continuació trobareu una breu descripció dels pilots que han estat provats fins a dia d’avui:

SIIUR: Solució Integral d’Infraestructures Urbanes.

Enllumenat públic amb tecnologia LED i integració de serveis al ciutadà. SIIUR consta d’un nou sistema d’enllumenat equipat amb tecnologia LED i sensors que processen la informació ambiental i detecten presència, temperatura, humitat, soroll i contaminació. També integra punts d'accés Wi-Fi, un punt d'informació al ciutadà, Serveis de fibra òptica a la llar i 2 punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

L’objectiu del projecte és doble: testejar nous sistemes d’enllumenat eficients i integrar nous equipaments tecnològics per desenvolupar un entorn real de ciutat intel•ligent. El nou sistema d'enllumenat integrat millora la il•luminació, l’estètica de l'espai públic i la reducció del consum energètic i dels costos econòmics.

Projecte liderat per Barcelona Digital Centre Tecnològic.

Vídeo del pilot SIIUR: Solució Integral d'Infraestructures Urbanes
 
 
Sensors a contenidors.

Instal•lació de sensors de nivell d’emplenament de contenidors d'escombraries i en contenidors de recollida selectiva (vidre, paper i plàstic).

L’objectiu és reportar dades de càrrega i descàrrega dels contenidors, que seran analitzades per tal de poder prendre mesures a llarg termini que puguin modificar les rutes de recollida dels camions d'escombraries que permeti estalviar recursos i millorar el servei.

Projecte liderat per Urbiòtica

Vídeo del pilot Sensors a contenidors

Contaminació acústica

Instal•lació de microsensors de soroll a diversos fanals de la via pública per avaluar la seva viabilitat i fiabilitat en la detecció dels nivells de soroll ambiental urbà i poder realitzar un mapa sonor de la ciutat en temps quasi-real.

L’objectiu del projecte era testejar in situ una tecnologia que fins aleshores només s'havia provat al laboratori. S'ha constatat que el principi de mesura i la gran generació de dades aporten informació precisa i abundant -i, per tant, de gran utilitat- sobre els nivells de soroll al carrer i ho fan amb una disponibilitat sense precedents al mercat.

Projecte liderat per Zolertia

Vídeo del pilot Contaminació acústica

Sensors d'ocupació a les places d'aparcament

Instal•lació de sensors que comuniquen l’estat d’ocupació de les places d’aparcament i permeten utilitzar aquesta informació per guiar als conductors a les places d'aparcament vacants de manera més eficient, mitjançant panells informatius al carrer o aplicacions mòbils. En total, s’han instal•lat 70 sensors en places d'aparcament de zona blava i en places de càrrega i descàrrega, així com un sistema de control de la seva ocupació.

El pilot ha permès obtenir un producte més adaptat als requeriments tècnics i funcionals ja des de la fase de disseny, la qual cosa ha permès reduir el temps de desenvolupament.

Projecte liderat per Worldsensing

Vídeo del pilot Sensors d'ocupació a les places d'aparcament


Control de trànsit

Implantació de sensors de control de trànsit per controlar i gestionar el trànsit de forma automàtica, mitjançant les dades enviades via 3G pels 50 sensors instal•lats a diferents punts de la ciutat.

L’objectiu del projecte és avaluar els avantatges potencials tant per a l'Administració com per als ciutadans. Actualment, les dades obtingudes amb els sensors es fan servir per calcular temps de recorregut i només les autoritats municipals hi tenen accés. En el futur, es planteja posar les dades a disposició dels ciutadans per diferents canals (panells variables, web, etc.). L’Administració aconsegueix una visió exacta de la situació del trànsit, que permet a les autoritats intervenir-hi en temps real. Per als ciutadans, és un servei que facilita la presa de decisions a l’hora d’escollir la ruta més ràpida o el mitjà de transport més adequat i que permet calcular el temps real d’un trajecte.

Projecte liderat per Bitcarrier

Vídeo pilot Control de trànsitPilot de lectura telemàtica de comptadors de gas, llum i aigua de més de 150 habitatges de 3 edificis de promoció del Patronat Municipal de l’Habitatge. Amb aquest sistema es permet testejar a la llarga la possibilitat d’obtenir les dades de consum de forma instantània i transmetre-les a una seu central, evitant així les estimacions en el consum i que siguin els propis veïns o operaris autoritzats els qui hagin de fer la lectura manualment.Projecte de mobilitat sostenible: (1a fase)
- Desplegament de la infraestructura necessària per instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics (pilones).
- Pilot d’us de 2 motos de la Guardia urbana de propulsió elèctrica i solar (vehicle MotoSolar). Capacitat de la moto 2 places, autonomia 60Km, velocitat 70Km/h


Semàfors adaptats per a invidents en totes les cruïlles de 22@Barcelona:
Comandament a distància per activar el semàfor i reduir així el soroll constant dels semàfors. Inclou un dispositiu de regulació automàtic de volum, que permetrà emetre les senyals acústiques en funció del soroll ambiental exterior.

El sistema emet diferents tipus de sons:senyal acústica d'orientació, senyal acústica de pas i senyal acústica de final de pas. Tant el senyal acústic de pas com el de final de pas, és emès des del pal de partida i el de destí de forma simultània, el que permet a l’usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la cruïlla (origen, destí).

Càmeres de control de trànsit connectades per fibra òptica amb la central de via pública per controlar en temps real el trànsit. A més a més hi haurà:
- Espires (sistema de control del número de vehicles que passen per un carrer) per controlar les necessitats dels semàfors
- Semàfors connectats mitjançant fibra òptica per poder incrementar o reduir la freqüència del verd en funció de les necessitats del moment.Fibra òptica als habitatges
Aquest pilot vol fer arribar a l'interior dels habitatges del Poblenou una xarxa de fibra òptica (FTTH) per multiplicar l’ample de banda que pot donar el sistema tradicional amb cablejat de coure.Carrils bici
Diversos tipus de carrils bici han estat testats al districte 22@ per tal de detectar quin dels pilots contribuïa a una millor circulació i seguretat dels ciclistes i a la vegada no impedia que el trànsit funcionés amb normalitat.
Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte