Ajuntament de Barcelona
Start Webmap Documents Newsletter Contact Opinion

Presentation | Urban Innovation | Economic Innovation | Social Innovation
Current affairs | Public contracting | Join
Start arrow Agenda arrow 22@Breakfast arrow Past Events arrow 22@Update Breakfast Enero 2009
22@Update Breakfast Enero 2009
Print E-mail a friend
Les xarxes socials en l'entorn empresarial                                 

Les xarxes socials formen part del nostre entorn i impliquen una nova manera d'interactuar i relacionar-se amb els altres, independentment de les distàncies. La gent troba a la xarxa una comunitat virtual on interactuar i hi intercanvia informació i coneixements. En aquest sentit, el món empresarial ha de parar esment a aquesta nova forma d'interacció per inserir la seva lògica a l'empresa i per crear noves formes de negoci.
En l'edició del gener del 22@ Update Breakfast, Genís Roca, soci director de RocaSalvatella, va centrar la seva ponència en les xarxes socials, per bé que des d'un enfocament empresarial.

RocaSalvatella és un despatx de consultoria estratègica que ajuda les empreses a transformar els seus models de gestió, mitjançant la integració d’estratègies en la seva organització i la seva cultura, que provenen del món de la xarxa i la Web 2.0.

El concepte de xarxa social, abans coneguda com a comunitat virtual, es comença a fer servir d’ençà de l'any 1993, quan es publica el llibre The Virtual Community: Homesteading in the Electronic Frontier, de Howard Rheingold. El 1994, sorgeix GeoCities amb l'objectiu d’esdevenir un lloc de trobada on la gent pugui interactuar. El 1995, apareix a Tarragona una xarxa ciutadana anomenada Tinet, que donarà lloc que el 1996 hi hagi moltes zones —com ara Callús, Mataró o Barcelona— que hi incorporin la idea. Però justament és l'any 2004 quan tot això pren embranzida i es fixa el concepte de la Web 2.0. En aquest moment hi ha infinitat de xarxes socials generals com Facebook, MySpace, Beta, Hi5, Friendster, Hyves, o professionals, com Bits PR, Conectainnova o Doostang. També hi podem trobar xarxes segmentades per col•lectius, productes, marques, recursos, capes socials, edats. ‹‹L’ésser humà se socialitza i se sent bé entre iguals››, va comentar Roca.

El paradigma de l'explosió de les xarxes socials és Facebook. Es va crear el 5 de febrer del 2004 i actualment té 120 milions d'usuaris, dels quals 1.250.000 a Espanya. El 85 % dels universitaris dels EUA està donat d'alta. El 50 % dels usuaris hi entra un cop al dia. Hi ha publicades 100.000 milions de fotos.

Davant d'aquesta realitat les empreses mostren quatre actituds diferents:
 • No interessar-s’hi.
 • Adonar-se que és important, però sense saber què fer ne.
 • Pensar que és una oportunitat que es pot aprofitar.
 • Considerar que és el model de negoci a seguir.
Les empreses estan dividides d’aquesta manera: microempreses, pimes i institucions. En relació amb això, les xarxes socials aplicades a l'empresa es poden concebre de tres maneres:
 • Com un factor de màrqueting i comunicació.
 • Com un factor de desenvolupament dels negocis.
 • Com un factor intern de dinàmiques socials que creen processos d'intel•ligència col•lectiva.

Les microempreses veuen les xarxes socials com una manera de donar-se a conèixer i poder interactuar. En canvi, les institucions s’estimen més generar diàleg amb la ciutadania i utilitzar-les entre els empleats per crear determinades dinàmiques.

A RocaSalvatella, l’interessa especialment la manera de canviar els processos interns de les grans empreses, les institucionals. Un exemple d’això el trobem a “la Caixa”, que ha reformat el seu espai intern d'e-learning. Ha creat Virtaula, un espai d'intel•ligència col•lectiva perquè els empleats comencin a compartir els continguts que ells mateixos hi han generat.

‹‹L' espai d'acció és Internet, no la teva web››, va afirmar Roca, tot considerant que no és rendible per a les empreses crear les seves pròpies xarxes socials i sortir a competir amb aquelles que ja són al mercat. L'important no és el que es fa als espais que la mateixa empresa controla, sinó en aquells en què la gent s'expressa lliurement. ‹‹L' objectiu passa per ser a les xarxes socials i no pel fet que en visitin la teva››, hi va afegir Roca. Cal treballar en dues direccions. D'una banda, cap a l'exterior: estar centrat en el posicionament i les estratègies en les diverses xarxes socials. De l'altra, cap a l'interior: veure les dinàmiques que es creen entre les diferents persones que conviuen en una empresa, perquè, si bé a les xarxes socials trobem la segmentació, a les empreses interactuen tipus molt diversos de gent i el que hi cal és un canvi cultural.

Com a innovadors del mes, Carles Ferreiro i Rudy De Waele, cofundadors de Dotopen, van presentar la seva empresa i van centrar la seva exposició en les networks.

Ferreiro va assenyalar que Dotopen és una consultoria d'open innovation que presta serveis a les start-ups i grans empreses pel que fa als posicionaments estratègics, la definició de models de negocis i la creació d'aliances, tot identificant mercats i trobant oportunitats.

‹‹Les empreses grans, les institucions, no tenen la capacitat d'innovar en totes les àrees en què s'estan desenvolupant els productes de futur››, va comentar Ferreiro; per això és important connectar-les amb el món de les start-ups, que són les petites empreses innovadores.

Dotopen porta a terme la seva activitat en el sector micro, les start-ups i les grans empreses. El sector micro desplega un gran desenvolupament tècnic i molt de talent, però li cal una estructura on incorporar-se. Les start-ups disposen d’estructura, però necessiten tenir accés al mercat, com també prou ingressos com per a poder accedir als serveis i al finançament. La indústria, per la seva banda, té un paper clau, perquè té accés al mercat i als consumidors finals, per bé que amb mancança d'innovació.

Dotopen proporciona una connexió amb programari, partenaires, clients i accés al finançament o al mercat. Brinda a les grans empreses o institucions la possibilitat de saber quines són les tendències per poder planificar una estratègia d'innovació clara, tenir accés al talent i a les start-ups. En aquest sentit, l'empresa ofereix plataformes que faciliten i milloren el descobriment i la interacció entre els diversos sectors de la innovació. I no ho fa només online, sinó també en la vida real, perquè la gent es conegui.

Per aquest motiu, Dotopen organitza esdeveniments com ara MobileMonday Barcelona, Mobile Peer Awards, Mobile 2.0 Europe, MobileMonday Madrid, Mobile Sunday Barcelona, Mobile Jam Session o Mobile 2.0 Conference.

MobileMonday és una xarxa a escala local, amb esdeveniments que es duen a terme a la ciutat, però està unida a una xarxa global; la idea base és compartir coneixements. Al febrer, juntament amb el MobileMonday Community, organitzarà el Mobile Peer Awards, dins el marc del Mobile Word Congress. En aquest esdeveniment global, hi participaran diverses start-ups seleccionades pel MobileMonday local de diverses ciutats del món. En la selecció es tindran en compte els paràmetres següents: l'originalitat, la creativitat i la innovació, la viabilitat tècnica, l’operacional, l’econòmica i la financera.

Per la seva banda, Rudy De Waele es va centrar en la importància que té per al món dels negocis saber gestionar tots els mitjans i eines de comunicació, entre els quals es troben les xarxes socials. En relació amb això, va assenyalar que l'important no és la quantitat de xarxes ni la gent amb què l'empresa es connecta, sinó saber amb qui relacionar-se. ‹‹Cal saber què comuniquem i a qui››, va afirmar De Waele. L'idioma esdevé fonamental a l'hora de comunicar-se. És important moure's en xarxes socials que parlin en anglès per poder contactar amb els líders locals d'altres parts. ‹‹Cal enfocar el producte en l'interès del grup de conversa en què ens estem movent, i enfocar-nos en les estratègies de mercat››, va comentar De Waele. És imprescindible tenir contactes forts en els quals confiar; crear relacions sòlides, de llarga durada. Es parteix del producte, però, un cop aconseguit, cal cercar els mitjans i les xarxes socials on posicionar-lo.

Finalment, Josep M. Piqué, conseller delegat de 22@Barcelona, va assenyalar dos esdeveniments que tindran lloc al districte el mes de febrer:
 • La inauguració de la nova seu de la Universitat Pompeu Fabra.
 • La III Jornada de Clústers Urbans.


IDEES FORÇA


Dotopen connecta el món de les start-ups amb les grans empreses, de manera que comencin a interactuar les unes amb les altres. Les primeres aporten la innovació i el talent; les segones, les infraestructures, el contacte amb el mercat i el finançament.

La manera d'interactuar a les xarxes socials ha de servir a les empreses com a model a seguir a l'hora de gestionar el canvi a dins.

No és rendible per a les empreses crear xarxes socials per donar-se a conèixer i competir al mercat. És més important saber allò que es diu espontàniament en altres parts de la xarxa.OPINIONS DEL PÚBLIC


‹‹De debò, molt interessant. Nosaltres som de la Diputació de Girona i jo sóc coordinador d'una xarxa social de tècnics, i justament el que necessitem és aquesta base. És a dir, exactament tot el procés.››

‹‹Em resisteixo a entrar al Facebook. Però estic veient que té la seva importància. La clau és controlar la teva manera de comunicar i de fer les xarxes, controlar allò que es diu al teu voltant, fora de la teva xarxa social.››

‹‹La primera part, molt interessant. Marca la diferència entre el boom, la part bonica, i la realitat. I el que interessa finalment és la part econòmica. La segona part m'ha semblat la presentació d'una empresa que es dedica a la innovació i de la qual el model de negoci no m'ha quedat gaire clar.››INFORMACIÓ EXTRA
 • Start-ups: són emprenedors que promouen pràctiques associades a la innovació i el desenvolupament tecnològic. Aquestes empreses comencen amb una idea de negoci creativa a la qual afegeixen després diferenciació mitjançant la innovació, per finalment emprendre el negoci.

 • Web 2.0: Tim O’Reilly va encunyar aquest terme el 2004 per referir-se a una segona generació en la història de la web. Es basa en les xarxes socials, els blocs, els wikis o les folcsonomies que fomenten la col•laboració i l'intercanvi àgil d'informació entre els usuaris.

 • Virtaula: es va iniciar l'any 2000 amb l'objectiu de formar els nous empleats de “la Caixa”. Es va entendre que els continguts havien de ser elaborats i actualitzats pels propis empleats, aportant els seus dubtes, preguntes, suggeriments i consells als companys per mitjà de diversos fòrums. Amb 700 formadors interns encarregats de dinamitzar-los, actualment cada e group està format per uns 135 alumnes. Les darreres dades de participació en aquesta plataforma són de més de 14.000 empleats, amb més de 106.000 intervencions en aquests fòrums.

Podeu descarregar la presentació de l'acte al següent link:
 • Presentació de Genís Roca, soci director de RocaSalvatella, fent clic aquí (4 Mb)
Members of:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCIOpenLivingLabs Living Labs Global© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Credits · Opinion · Contact