Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa

Concentració de talent
Clústers
Cultura innovadora
Centres tecnològics
Plataforma internacional
Espais de negocis
Espai per a professionals
Serveis a l'empresa
Estat actual


Inici arrow Concentració de talent arrow 22@Staying in company
Perfil universitari FAQ
Versio per a Imprimir Enviar a un amic
FAQ

1. Què és un conveni de cooperació educativa?
2. Quines són les condicions de les pràctiques
3. Es poden fer entrevistes de selecció?
4. Qui fa l'autorització?
5. Quines són les despeses de tramitació?
6. Quines responsabilitats té el tutor d'empresa?
7. Pot participar una empresa o institució de fora de 22@Barcelona?
8. Quant s'ha de pagar a l'estudiant?
9. Què és una pràctica no curricular?
10. Quins perfils d'estudiants hi ha?


Què és un conveni de cooperació educativa?
Un conveni de cooperació educativa és un acord de col·laboració entre la Universitat i l'empresa/institució (regulat pel Reial Decret 1497/81 i modificat pel Reial Decret 1845/1994), mitjançant el qual, l'estudiant que hi participa completa la seva formació realitzant pràctiques a l'empresa.

Un conveni de cooperació educativa és una estada de pràctiques en una empresa durant la qual l'estudiant adquireix experiència professional.

Quines són les condicions de les pràctiques?
Per participar en el programa abans haureu de definir un treball que pugui desenvolupar un estudiant seguint les següents indicacions:  

    * El contingut del treball pràctic ha d'estar directament relacionat amb la formació que rep l'estudiant a la Universitat.
    * La durada del conveni variarà segons la universitat que ofereixi l'estudiant. En els casos més prolongats aquest període pot ser d'una duració màxima de 9 mesos i 960 hores.  
    * La dedicació i l'horari en què l'estudiant ha de realitzar la pràctica haurà de ser compatible amb la seva dedicació als estudis.
    * L'empresa ha de designar una persona de la seva organització com a tutor/a de l'estudiant durant el període de pràctiques.
    * El programa preveu l'aportació d'una beca d'ajut a l'estudi per part de l'empresa a cada estudiant. En les pràctiques no curriculars, el sou orientatiu és de 550 ./mes.
    * L'empresa, si ho considera pertinent, pot considerar l'estada de l'estudiant en règim de cooperació educativa com a període de prova i/o efecte d'antiguitat.

Es poden fer entrevistes de selecció?
Sí, sempre i quan es realitzin durant el període establert. Serà la mateixa empresa o institució qui es posi en contacte amb l'estudiant per dur a terme l'entrevista.

Qui atorga l'autorització?
Cada universitat verifica que l'estudiant compleix els requisits que estableix el reglament per a la signatura del conveni i envia la Proposta de conveni al deganat o direcció dels estudis corresponents, perquè n'aprovi la idoneïtat.

Quines són les despeses de tramitació?
22@Barcelona no carrega cap cost addicional al servei destinat a les empreses i institucions. La despesa del procés estarà subjecte als costos de gestió dels serveis de cada universitat.

Quines responsabilitats té el tutor d'empresa?
El tutor d'empresa haurà de ser una persona qualificada dins l'empresa que estarà en contacte directe amb l'estudiant al llarg de les seves pràctiques. Aquest farà el seguiment de l'alumne en el seu pas per l'empresa i periòdicament informarà al centre l'ensenyament i participarà en l'avaluació final.

Pot participar una empresa o institució de fora de 22@Barcelona?
Sí, sempre i quan aculli un estudiant de les universitats que estan ubicades al districte 22@Barcelona. Aquestes universitats són: la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya i l'Escola Superior de Disseny BAU.

Quant s'ha de pagar a l'estudiant?
L'empresa haurà de remunerar l'estudiant en compensació pel treball realitzat. Aquesta remuneració fomenta que l'estudiant esdevingui més responsable envers el seu treball i contribueix a la seva integració dins de l'estructura de l'empresa. En les pràctiques no curriculars, el sou orientatiu és de 550 €/mes.

Què és una pràctica no curricular?
Els currículums dels diferents cursos de postgrau no sempre inclouen un període de pràctiques com a obligatori. Tot i així, mentre l'estudiant disposa del permís d'estudiant, existeix la possibilitat de formalitzar convenis de pràctiques amb les universitats. En aquests casos, els convenis s'anomenen pràctiques no curriculars.

Quins perfils d'estudiants hi ha?
Els perfils d'estudiants que ofereix 22@Màster, corresponen a tots els perfils que ofereixen les universitats col·laboradores amb el programa.Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte