Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa
Inici arrow Agenda arrow 22@Breakfast arrow Històric arrow 22@Update Breakfast juny 2008
22@Update Breakfast juny 2008
Versio per a Imprimir Enviar a un amic
Sostenibilitat i energies renovables, dos pilars per a la ciutat del futur.

L'abús en la utilització dels recursos naturals, l'encariment del petroli, la mala utilització dels espais urbans... obliguen els països a repensar el model de ciutat que es busca crear. L'atenció està posada en l'aprofitament de les energies renovables i en un estil de construcció que aprofiti les condicions mediambientals per a crear confort i estalviar energia.
En l'edició de juny del 22@ Update Breakfast, Teresa Batlle, sòcia fundadora de l'empresa Pich-Aguilera Arquitectes, va centrar la seva exposició en la importància de l'arquitectura per a contribuir a la sostenibilitat del territori.

..L' home del segle xviii va inventar la màquina de vapor. Va tenir la impressió que podia dominar la natura i en podia prescindir.., afirmà batlle, tot fent ressaltar que durant el segle xx es va accentuar la devastació del territori. No obstant això, en l'actualitat, s'ha pres consciència de l'existència d'uns límits. Per això s'ha incorporat el concepte de sostenibilitat: la responsabilitat de l'arquitecte sobre la ciutat i la planificació té molt a veure amb el medi ambient i la relació home-natura.

Segons les dades del boom immobiliari estudiades per la Comissió Europea, als països desenvolupats el 50 % de les primeres matèries i el 40 % de l'aigua es consumeixen en la construcció, mentre que un 45 % de l'energia es destina a calefacció, refrigeració i subministrament elèctric. D'altra banda, el 60 % del territori ha esdevingut sòl urbà, cosa que ha ocasionat que el 40 % de les emissions de CO2 provingui de la construcció, mentre que el 60 % restant es distribueix a parts iguals entre la indústria i el transport.

..Hem de millorar la qualitat de les nostres construccions.., comenta Teresa Batlle, i evitar les estructures i els equipaments que no són aprofitats a la ciutat. Hi apareix un nou concepte: el de la ciutat compacta que permetria generar construccions polivalents quant a ús, aprofitant l'alçària dels edificis i l'entorn mediambiental.

L'arquitectura sensible a les condicions de l'entorn permet aconseguir durant tres quartes parts de l'any condicions de confort ideals. La creació de bioclima propicia un estalvi energètic del 28 %, segons dades de la Comissió Europea, així com una disminució del 29 % d'emissions de CO2. Si, a més a més, s'utilitzessin energies renovables, s'aconseguiria un 55 % d'estalvi energètic i un 48 % d'emissions de CO2. Quant a costos, només s'encariria l'edificació en un 10 %; no obstant això, ..no s'ha analitzat mai l'estalvi derivat d'un bon consum d'energia al llarg dels anys.., va comentar batlle.

Com a innovador del mes, Miquel Cabré, subdirector general d'ALSTOM-ECOTÈCNIA, va presentar el Grup i la seva empresa.

ECOTÈCNIA neix a Barcelona l'any 1981. El 2007 s'incorpora al grup ALSTOM, que lidera el mercat mundial en tres sectors: transport, energia i serveis de manteniment i rehabilitació, amb una facturació de l'ordre de 20.000 M. anuals. Per bé que el seu mercat principal és l'europeu, està present en setanta països, incloent‑hi els EUA, la Xina i Amèrica del Sud. El seu valor de creixement és del 14 % anual i a la Borsa està valorat per sobre de l'IBEX.

..El motor del pla estratègic d'ALSTOM és el medi ambient i la sostenibilitat.., afirma Miquel Cabré; a més a més, especifica que el Grup en la seva totalitat desenvolupa tecnologia pròpia i ofereix en el seu programa Power System solucions d'energia en tots els camps de generació, tret de l'eòlic, que s'hi incorpora mitjançant l'ingrés d'ECOTÈCNIA al Grup.

El mercat espanyol és un dels principals quant a generació i consum d'energia eòlica; el seu creixement anual és del 22 %. L'empresa té previst per al 2016 arribar als 450.000 MW de potència. Actualment, ECOTÈCNIA exporta el 50 % de l'energia a països molt propers, com ara Portugal, França i Itàlia. No obstant això, aquesta tendència està canviant, ja que s'està obrint a un mercat global. L.encariment del barril de petroli fa que ja no hi hagi diferència de preus entre l'energia eòlica i el cru. Per tant, molts països s'estan interessant per aquest tipus d'energia. A la Unió Europea hi ha una directiva .la 20.20.20. que especifica que cap a l'any 2020 s'haurà de disposar d'un 20 % d'energia primària que provingui de fonts renovables; l'energia eòlica és competitiva tant en cost com en sostenibilitat. Actualment, a l'Estat espanyol, un 10 % de l'electricitat és generada per aquesta via, i supera la hidràulica.

ECOTÈCNIA, igual que el Grup de què forma part, utilitza la seva pròpia tecnologia, raó per la qual ha d'invertir en R+D i contractar personal qualificat. L'última màquina instal·lada és de 3 MB, té 142 m d'alçària i genera electricitat per a 8.000 persones. Cal assenyalar que, deixant de banda l'energia eòlica, l'empresa dedica un 10 % de la seva activitat a l'energia solar i ha construït el solar fotovoltaic més gran de Catalunya, a l'edifici Festo Pneumatic, S.A.U.

Per finalitzar la sessió, Agustín Ten, secretari de la Junta Directiva del 22@Network i Josep Miquel Piqué, conseller delegat del 22@Barcelona, van comentar les novetats del mes, entre les quals es troben:

 • La realització d'una assemblea genera de l'Associació per renovar la Junta Directiva. INDRA continua a la presidència.
 • La incorporació de 13 noves empreses des de l'últim update.
 • La realització de la conferència ICING, l'objectiu de la qual és oferir una visió general sobre la ciutat del futur.
IDEES FORÇA


L'arquitectura ha de ser sensible a les característiques de l'entorn, per poder crear unes condicions mediambientals confortables i permetre l'estalvi energètic.

L'augment del preu del barril de petroli fa que els països comencin a donar a valor a les energies renovables, ja que són competitives tant en cost com en sostenibilitat.

El Grup ALSTOM és líder mundial en transport sostenible i generació d'energies renovables. Com utilitza tecnologia pròpia, ha d'invertir en R+D i contractar personal especialitzat.OPINIONS DEL PÚBLIC


..És molt interessant. Sobretot perquè tothom parla de sostenibilitat, però ningú no parla en profunditat d'algunes qüestions. En aquest cas, és molt important tant el tema de l'arquitectura com el cas de les empreses que generen noves energies per a la ciutat...

..Normalment, les úniques reticències que tu pots trobar a l'hora de vendre un bon producte rauen als punts dèbils. L'únic punt dèbil que li poden trobar a l'energia eòlica té relació amb el paisatge, els ocells i els grups ecologistes conservadors. Cal analitzar la globalitat abans de prendre una decisió a la lleugera i dir que no volem arriscar-nos amb un projecte d'aquestes característiques; conèixer el territori. Moltes persones consideren que l'energia eòlica representa una presó al seu territori, perquè els condiciona el creixement futur quant a infraestructures. Imagina't un parc eòlic a una muntanya. no hi pots construir cases al voltant. Els alcaldes, els municipis... molts cops no en deixen veure a llarg termini els avantatges..>

..Ens ha semblat molt interessant, sobretot la part d'arquitectura. El despatx d'arquitectura és molt conegut aquí, a Barcelona. Està encapçalant tot el moviment ecològic de cara a aquest sector en concret...


INFORMACIÓ EXTRA
 • L'energia renovable és la que s'obté de fonts naturals que es consideren inesgotables. Les fonts renovables d'energia es classifiquen en dos grups: les no‑contaminants o netes (solar, eòlica, hidràulica, mareomotriu, geotèrmica, undimotriu .onades.) i les contaminants, que s'obtenen a partir de la matèria orgànica o biomassa. Es poden utilitzar directament com a combustible (fusta o una altra matèria vegetal sòlida), ser convertides en bioetanol o biogàs (a través de processos de fermentació orgànica) o en biodièsel (per mitjà de reaccions de transesterificació i dels residus urbans).
 • L'arquitectura sostenible analitza l'impacte ambiental que poden provocar els diversos processos que intervenen en la construcció d'un habitatge. Se centra en cinc pilars bàsics:

  - L'ecosistema sobre el qual s'assenta.
  - Els sistemes energètics que fomenten l'estalvi.
  - Els materials de construcció.
  - El reciclatge i la reutilització dels residus.
  - La mobilitat.

 • El diòxid de carboni .també conegut com a òxid de carboni (IV) o anhídrid carbònic. és un gas. Les seves molècules estan formades per dos àtoms d'oxigen i un de carboni (fórmula química: CO2). El cicle del diòxid de carboni té dos components: el biològic, en el qual es produeixen els intercanvis de carboni entre els éssers vius i l'atmosfera, i el biogeoquímic, que regula la transferència entre l'atmosfera i els oceans, els rius, etc.

  El diòxid de carboni contribueix que la Terra tingui una temperatura adequada per a ser habitable. No obstant això, un excés d'aquest gas accentuaria el fenomen conegut com a efecte hivernacle: reduiria l'emissió de calor a l'espai i provocaria un major escalfament del planeta. Ara bé, se sap també que un augment de la temperatura del mar per altres causes (com ara la intensificació de la radiació solar) afavoreix una major emissió del diòxid de carboni que roman dissolt als oceans (en quantitats colossals), de tal manera que la variació del contingut del gas a l'aire podria ser causa o conseqüència dels canvis climàtics, qüestió que encara no ha estat dilucidada per la ciència.
Podeu descarregar la presentació de Pich Aguilera, fent clic aquí (4,4 Mb)
Podeu descarregar la presentació d'Alstom-Ecotècnia, fent clic aquí (1,6 Mb)Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte