Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa


Un nou model de ciutat
Normativa
Estat actual


Inici arrow Planejament urbanístic
Estat actual
Planejament urbanístic
Versio per a Imprimir Enviar a un amicDesembre 2011


La Modificació General del Pla Metropolità (MPGM) delimita, inicialment, sis àrees, que es desenvolupen per iniciativa pública i preveu que els altres àmbits de planejament no inclosos en aquestes sis àrees es puguin desenvolupar per iniciativa privada o pública. En aquest sentit, la MPGM 22@ no determina des de l’origen l’ordenació detallada i precisa de cada part del territori, sinó que es remet al planejament derivat per a concretar i especificar l’ordenació de cada àmbit de transformació.

La funció principal de 22@Barcelona, en aquests tipus d’actuacions, és assegurar que les ordenacions proposades i aprovades responguin als objectius formulats en el Pla 22@. 22@Barcelona impulsa la transformació de sectors prioritaris, orienta i assisteix les iniciatives privades i els equips redactors durant l’elaboració dels plans, subscriu els convenis urbanístics pertinents, tramita els instruments resultants i impulsa directament aquells àmbits estratègics on la col·laboració público-privada és imprescindible per possibilitar la transformació.

Tot i l’alentiment del ritme de transformació com a conseqüència de l’evolució econòmica nacional i internacional, el planejament ja desenvolupat permet avançar en la concreció dels programes de nou sostre econòmic, d’habitatge social i d’equipaments públics.

Al 2011 i dins de l’àmbit de la MPGM s’han aprovat definitivament dotze plans, sis d’ells d’iniciativa pública, que suposen un increment de la superfície transformada de 17.623 m² de sòl i 53.945 m² de sostre.

Fins a desembre del 2011, el conjunt de plans aprovats inclouen 3.029.106 m² de sostre, i 926.954 m² de sòl transformat, dels quals es concreten 151.753 m² de sòl d’equipaments, 124.912 m² de sòl per a espais lliures i prop de 3.200 habitatges amb algun règim de protecció pública.

Per consultar el planejament urbanístic aprovat fins el mes de juliol del 2012, feu clic aquí .Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte