Ajuntament de Barcelona
Inici Webmap Documentació Newsletter Contacte Opinió

Presentació | Innovació Urbana | Innovació Econòmica | Innovació Social
Actualitat | Contractació Pública | Participa


Obres
Serveis
Subministraments


Inici arrow Contractació Pública
Contractació Pública
Versio per a Imprimir Enviar a un amic
La Llei 30/2007, de 31 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que suposa la transposició de la Directiva 2004/18/CE, té per objecte regular la contractació del Sector Públic a fi de garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre candidats, en l'activitat contractual del Sector Públic.

 
L'esmentada Llei de Contractes del Sector Públic preveu diferents nivells de subjecció a la mateixa. En aquest sentit, la societat 22@Barcelona, al ser considerada poder adjudicador no administració pública, està sotmesa a un nivell mig de subjecció. Això suposa que la societat 22@Barcelona, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada (els que superen els llindars comunitaris), es regirà per la Llei de Contractes del Sector Públic. Així mateix, i pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, es sotmetrà a les Instruccions Internes de Contractació (IIC), aprovades pel Consell d'Administració de 22@Barcelona en sessió de data 25 d.abril de 2008.
 
El principal objectiu d'aquesta secció (PERFIL DEL CONTRACTANT) consisteix en garantir el compliment dels principis de la Llei de Contractes del Sector Públic i, en particular, els principis de publicitat i transparència, inserint tota la informació relativa a les licitacions i adjudicacions de la societat.
 
Les persones que desitgin ampliar la informació facilitada a la present secció, podran adreçar-se al Departament de Contractació, a través del telèfon + 34 935 073 500 o de l'adreça electrònica contractaciopublica.22@bcn.cat


Membres de:

XPCATAPTEIASPCIDEMTCI OpenLivingLabs Living Labs Global
© Copyright 2006 · 22 ARROBA BCN, S.A.U. · Legal · Crèdits · Opinió · Contacte